نویسنده = هادی جعفری منش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی وضعیت تغذیه انحصاری با شیر مادر و برخی عوامل اقتصادی-اجتماعی مؤثر بر آن در شهرستان شازند در سال 1393

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 10-18

مهدی رنجبران؛ هادی جعفری منش؛ مریم پناهی؛ معصومه بادران؛ محسن شمسی؛ محمدرضا نخعی؛ زهرا حکیمی؛ زهرا اصلانی