نویسنده = مجید عیدی بایگی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر درمان شناختی– رفتاری گروهی بر طرحواره‌های ناسازگار افراد دارای سوء‌ مصرف مواد

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 10-19

فاطمه حاتمی نصاری؛ پرویز آزاد فلاح؛ منصور ترک؛ مجید عیدی بایگی؛ شایسته قرایی اردکانی