نویسنده = علی رضا حیدری
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و نشخوار فکری بیماران با درد غیرقلبی قفسه سینه

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 30-40

فاطمه حیدری؛ پرویز عسگری؛ علی رضا حیدری؛ رضا پاشا؛ بهنام مکوندی