فراوانی آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان در سال1390

نویسندگان

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: فرورفتن سوزن در بدن از جمله مشکلاتی است که افراد شاغل در محیط های درمانی را در خطر مواجهه با عفونت های منتقله از راه خون نظیر هپاتیت B و C و HIV قرار می دهد. اتاق عمل نیز یکی از مکان هایی است که بیشترین احتمال آسیب با وسایل نوک تیز و برنده، جهت پرسنل در آن وجود دارد. لذا هدف از این مطالعه تعیین میزان آسیب های ناشی از وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار در کارکنان اتاق عمل بیمارستان های بروجن و لردگان است.   مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که بر روی کلیه پرسنل اتاق عمل بیمارستان های ولی عصر (عج) بروجن و سیدالشهدا(ع) لردگان به تعداد 77 نفر انجام گرفته است. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری میانگین و انحراف معیار و کای اسکور، در نرم افزار spss نسخه 15 صورت گرفت. یافته ها: پس از بررسی داده ها مشخص شد که 85/42درصد پرسنل مرد و 15/57درصد زن بودند. از نظر مواجهه و آسیب با وسایل نوک تیز، تفاوت معنی داری بین زن و مرد وجود نداشت. حدود 45/45درصد پرسنل حداقل یک بار دچار آسیب با وسایل نوک تیز آلوده به خون بیمار شده بودند. شایع ترین وسیله آسیب رسان به ترتیب سرنگ، سوزن بخیه و بیستوری بود . همه (100%) پرسنل با برگزاری دوره های آموزشی و یادآوری مراقبت از آلودگی خون موافق بودند.   نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان دهنده این است که تقریبا نیمی از پرسنل اتاق عمل با نیدل استیک مواجه هستند. لذا با توجه به عوارض و احتمال ابتلا به بیماری های منتقله از راه خون و بالا بودن میزان صدمات در اتاق عمل، به نظر می رسد تدوین و برگزاری کلاس های آموزشی جهت پیشگیری از این مشکلات، ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of needle sticks exposure in operation room’s staff of Borujen & Lordegan hospitals - 2010-2011

نویسندگان [English]

  • M Heidari
  • S Shahbazi
چکیده [English]

  Background and objective: Needle stick is one of the most causes that expose health care workers to blood infectious diseases such as hepatitis B & C and also HIV. Operation rooms are among working places for personnel to the risk of exposure with scalpel injuries. Therefore, this study performed to assess the needle stick exposure in operation room’s staff of Borujen and Lordegan hospitals.   Material and Methods: This descriptive study was carried out on 77 operation room’s staff of Borujen Valiasr and Lordegan Seyedalshohada hospital. Data were obtained by needle stick questionnaire that was designed by researchers. Data were analyzed by descriptive statistics and chi square in spss15 software.   Results: Results showed that 42.85% of volunteers were male and 57.15% were female. the needle stick exposure was not significantly differ between males and females. Of questioned staff 45.45% had history of needle stick exposure at least for 1 occasion. Most common cause of damage was needle of syringe, suture scalp and bistury. 100% of staff was agreed regarding establishment of training courses about prevention of needle stick.   Conclusion: According to the high prevalence of needle stick in OR, it seems that establishment and perform of courses about prevention of needle stick is very necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operating Room Staff
  • Infection
  • Needle sticks Injuries