موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان طی سال های 1385 تا 1386

نویسندگان

1 گروه روانپرستاری و بهداشت روان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

2 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

3 گروه فیزیولوژی دانشکده پزشکی

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: خودکشی به عنوان یک مشکل عمده بهداشتی مطرح بوده و هر ساله تعداد زیادی به وسیله خودکشی به زندگی خود خاتمه می دهند. تخمین زده می شود که در سال 2020 میلادی به طور متوسط هر20 ثانیه یک مرگ ناشی از خودکشی اتفاق افتد و لازم است با بررسی های همه جانبه این معضل اجتماعی و یافتن راه های مقابله با آن، مرگ و میر ناشی از از خودکشی را به حداقل رساند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین موارد اقدام به خودکشی و عوامل مرتبط با آن در مراجعه کنندگان به اورژانس علی ابن ابیطالب(ع) رفسنجان از مهرماه 1385لغایت مهرماه 1386 طراحی و انجام شد.   مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی که به مدت یک سال شمسی انجام گرفت، تعداد کل افرادی که اقدام به خودکشی نموده و به مرکز اورژانس علی ابن ابیطالب ارجاع داده شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات لازم که شامل سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، میزان تحصیلات، محل سکونت، سطح درآمد، روش خودکشی، ساعت، روز، دلایل خودکشی، بیماری های جسمی و روانی و... بود توسط پرسشنامه و مصاحبه ساختار یافته جمع آوری گردید و در نهایت اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته ها: از مجموع 269 نفری که طی مدت یک سال به دلیل خودکشی به اورژانس علی ابن ابیطالب ارجاع داده شده بودند، 2/53 درصد مذکر، 8/60 درصد مجرد، 7/44 درصد دارای تحصیلات متوسطه ، اغلب ساکن شهر و بیکار بودند. 4/78 درصد این افراد توسط دارو، 5/17 درصد توسط انواع سموم کشاورزی و بقیه با استفاده از سایر موارد، اقدام به خودکشی کرده بودند و اغلب آنان (4/55 درصد) دلیل این اقدام را مشکلات خانوادگی مطرح کردند.   نتیجه گیری: با توجه به نتایج این مطالعه که اغلب اقدام کنندگان به خودکشی مردان جوان بیکار دارای مشکلات خانوادگی بودند، توجه بیش از پیش به معضل بیکاری و همچنین مشاوره های خانواده اکیدا توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Suicide attempt and related factors among referring to Ali Ebn-e Abitaleb hospital in during Rafsanjan 2006-2007

نویسندگان [English]

  • A Ansari 1
  • A Khodadadi 2
  • AR Sayadi 2
  • T Negahban 2
  • M Allahtavakoli 3
چکیده [English]

  Background and Objectives: Suicide is a major health problem and causes massive number of mortality an nualy. It's expected that in 2020 one death per 20 second due to Suicide will occur. So it's necessary to reduce mortality by prevention of this social intricate.   The aim of this study was to investigate suicide attempt and its related factors among referring to Ali EbN Abitaleb Hospital in Rafsanjan during 2006-2007.   Material and Methods: In this cross-sectional study which undertaken during Sep 2006 to Sep 2007 all suicidal cases that referred to emergency center of Ali Ebn Abitaleb Hospital in Rafsanjan were surveyed. The patient and their companions were interviewed using a questionnaire regarding epidemiological characters and etiology of suicide. Data were analyzed by SPSS software and descriptive, χ2 and Fisher Exact test.   Results: Of 269 patients, 53.2% was male, 60.8% single, most of them were urban and unemployed. Of them 44.7% had high school education,78.4% of suicides were done by drugs and 17.5% by agricultural poisons. The most reason of suicide was family related difficulties (55.4%).   Conclusion: The result of this study showed high frequency of suicide in unemployed men with family challenges. So family consulting and unemployment are highlighted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suicide attempt
  • Related factors
  • Rafsanjan