کلیدواژه‌ها = زنان متأهل
تعداد مقالات: 4
2. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 20-31

مهرداد ساسانی؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش؛ مجتبی امیری مجد


3. اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 38-46

علی افضلی گروه؛ مطهره نصرت آبادی؛ مهدی قاسم زاده؛ عسگر چوبداری


4. اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-29

مریم آذرکیش؛ فرح نادری؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدرئی