درباره نشریه

اولین شماره از مجله سلامت جامعه در سال 1385 با عنوان مجله دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی منتشر گردید و از مهرماه سال 1392 طبق درخواست کمیسیون نشریات مبنی بر تغییر عنوان به عنوان تخصصی، به سلامت جامعه تغییر نام داد. مجله سلامت جامعه (CHJ) مجله فارسی با خلاصه فارسی و انگلیسی و منابع انگلیسی منتشر می­شود و از نشریات رایگان است که به صورت فصلنامه منتشر می­گردد. دامنه مقالات این مجله شاملعوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر سلامت، ارائه خدمات بهداشتی، نظام­های ارائه خدمات سلامت و دیگر عوامل مؤثر بر سلامت جامعه است. انجمن تحریریه مجله، متخصص در تمام زمینه­های علوم پایه و بالینی پزشکی از سراسر ایران است. مخاطبان ما شامل تمامی همکاران شاخه پزشکی، پرستاری، مامایی، پیراپزشکی و روانشناسی در سراسر جهان می­باشند. ماهیانه حدود 60 مقاله به صورت آنلاین برای مجله ارسال می­شود که بعد از بررسی همکاران داور، مقالات مناسب پذیرفته شده و در نوبت چاپ قرار می­گیرند.

براساس مصوبه کمیسیون نشریات علوم پزشکی کشور، به نویسندگان مقالات این مجله امتیاز پژوهشی تعلق می­گیرد.