نویسنده = سید مسعود دهقان منشادی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب و افسردگی در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان جلفا در سال 1392

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-18

امیر عزیزی؛ سودابه اسماعیلی؛ سید مسعود دهقان منشادی


2. ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-17

جواد ، محمدی؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی