نویسنده = امیر عزیزی
تعداد مقالات: 4
1. اثربخشی آموزش بازسازی شناختی جنسی بر رضایت زناشویی و سلامت روان زوجین شهر اصفهان در سال 1393

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-10

مهشید ساسان پور؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی *


2. بررسی ارتباط اعتیاد به اینترنت با اضطراب و افسردگی در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان جلفا در سال 1392

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 11-18

امیر عزیزی؛ سودابه اسماعیلی؛ سید مسعود دهقان منشادی


3. ارتباط حساسیت اخلاقی با کیفیت زندگی کاری در پرستاران بیمارستان‌های شهر تبریز در سال 1393

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 9-17

جواد ، محمدی؛ امیر عزیزی؛ سید مسعود دهقان منشادی