کلیدواژه‌ها = تمرین مقاومتی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تمرین مقاومتی بر آیرزین و بیان ژن PGC1α در عضله قلب رت‌های دیابتی ‌شده با STZ

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 58-64

محمد باقدم؛ خالید محمد زاده سلامت؛ کمال عزیزبیگی؛ کاظم باعثی


2. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر محتوی و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب در موش‌های صحرایی سالمند

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-29

یوسف عبداله پور؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل