نویسنده = راضیه باقرزاده
فراوانی اختلال خواب در کادر درمانی بیمارستان های شهر بوشهر (1386)

دوره 3، شماره 1، مهر 1387، صفحه 29-35

سیامک یزدان پناه؛ رزیتا خرم رودی؛ عبدا... حاجی وندی؛ فرحناز کمالی؛ شهناز پولادی؛ نسرین زحمتکشان؛ محمد رضا یزدانخواه فرد؛ راضیه باقرزاده؛ شرافت اکابریان؛ طیبه غریب