کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
اثربخشی آموزش ارتقای سبک زندگی سالم به شیوه شناختی-رفتاری بر خودکارآمدی و بهزیستی روان‌شناختی مبتلایان به سرطان

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 53-64

زهرا صادق زاده مفرد؛ فریبرز درتاج؛ فاطمه قائمی؛ نورعلی فرخی


تأثیر فعالیت ‌ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، عقاید وسوسه‌انگیز و سلامت ‌عمومی در معتادان مرد تحت درمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 20-29

زینب شناسا؛ محمد امین صفری؛ علیرضا جوهری؛ صفیه زینلی؛ عبدالصالح زر


رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی روستایی ارومیه در سال 1394

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 52-61

مرادعلی زارعی‌پور؛ مهدی عبدالکریمی؛ محمد اسدپور؛ سعید دشتی؛ فاطمه عسکری


رابطه بین سطح تحصیلات و اشتغال مادر با خودکارآمدی دانش‌آموزان پایه ششم مدارس شهر تهران در سال 1393

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-9

عبدالباسط محمودپور؛ مریم ولدخانی؛ نسرین اوضاعی؛ محمدحسن آسایش