کلیدواژه‌ها = نارسائی قلبی
تأثیر آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی آموخته‌شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

دوره 14، شماره 3، مهر 1399، صفحه 47-54

زهرا احمدنیا؛ ارسلان سالاری؛ امیر سالاری؛ زهرا شمس؛ محمد ابراهیم غفاری؛ سیده شیوا مدلل کار؛ عبدالحسین امامی سیگارودی