عوامل ترغیب کننده شرکت در نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1389

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران

2 مرکز تحقیقات تعیین کننده های اجتماعی سلامت دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

3 دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

4 دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، رفسنجان، ایران.

چکیده

  خلاصه   زمینه و هدف: نتایج مطالعات نشان می‌دهد که نماز جماعت دارای کارکردهای متعدد فردی، اجتماعی، سیاسی، روان شناختی و... است. در این پژوهش سعی شد عوامل ترغیب­کننده شرکت در نماز جماعت در بین دانشجویان و کارکنان بررسی گردد تا ضمن کسب اطلاعات لازم و مشخص شدن عوامل ترغیب­کننده شرکت در نماز جماعت، نسبت به افزایش این عوامل و رونق­بخشی بیشتر به این فریضه الهی، گام برداریم.   مواد و روش­ها: در این مطالعه توصیفی، جمعیت مورد بررسی شامل کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و کارکنان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1389 و نمونه پژوهش شامل 252 نفر دانشجو و کارمند بود که به صورت نمونه­گیری در دسترس انتخاب گردید. ابزار جمع­آوری داده­ها، دو پرسشنامه در خصوص اطلاعات دموگرافیک و عوامل ترغیب­کننده شرکت در نماز جماعت بود که روایی و پایایی آن مورد تأیید می­باشد. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 16 و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   یافته­ها: از 252 نفر شرکت­کننده در این طرح، 216 نفر دانشجو و 36 نفر کارمند بودند. از بین دانشجویان، 2/78% و از بین کارکنان، 4/69% مؤنث بودند. اغلب دانشجویان و کارکنان دانشکده، به مرتب برگزار شدن نماز جماعت، در دسترس بودن وضوخانه و سرویس بهداشتی مناسب و تمیز، پخش اذان به موقع از بلندگو، رعایت بهداشت نمازخانه، رعایت بهداشت نمازگزاران و ... اشاره نموده بودند.   نتیجه­گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، دانشکده ها باید در خصوص بهبود فضای فیزیکی و بهداشتی و افزایش امکانات نمازخانه­های خود اقدام جدی به عمل آورده و تلاش نمایند تا ضمن هماهنگی بیشتر با امامان جماعت، نماز به طور مرتب برگزار گردد و زمان­هایی که امام جماعت حضور ندارد، از فرد مناسبی به عنوان جایگزین استفاده نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Jamaat prayer encouraging factors from view points of students and staff of Nursing, Midwifery and paramedic faculty of Rafsanjan in 2010

نویسندگان [English]

 • A Ansari 1
 • R Vazirinejad 2
 • Gh Rafiee 3
 • Sh Dayyani 4
 • T Negahban 1
چکیده [English]

  Background and Objective: Studies showed that the jamaat prayer have individual, social, political, psychological and other functions . The most important function of prayer , remember God with other believers to worship and enjoy the doubled rewards . thus in this study we tried to assess the Jamaat prayer encouraging factors regarding the viewpoints of students and staff of Nursing, Midwifery and Paramedic Faculty of Rafsanjan University of Medical sciences, to obtain necessary information about these factors and to promote prosperity of them and more to divine obligation.   Material and Methods: In this descriptive study, we enrolled all of student and saff of Nursing, Midwifery and paramedic faculty of Rafsanjan University of Medical sciences. Study was performed in 2010 the study participants were 252 person and the sampling was conveniencely. The data were collected by a Questionnaire that its validity and reliability was approved. Data were analyzed by SPSS software version 16 and descriptive tests.   Results: The numbers of students and staffs were 216 and 36 people, respectively 78.2% of students and 69.4% of staff was female, respectively. Most of people who participated in the study were strongly agree with regular prayer program, the availability of appropriate health services and cleaning of mosque, prayer speaker during praying time and consideration of personal hygiene by worshipers.   Conclusion: Based on the results of present study, schools should improve physical environment and hygiene of its mosque and increase their equipment .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jamaat prayer
 • Encouraging factors
 • Students
 • staff
 • Nursing
 • Midwifery and paramedic faculty of Rafsanjan