کلیدواژه‌ها = طرحواره درمانی
تأثیر طرحواره درمانی بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در پرستاران با دلزدگی زناشویی

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-81

فریبا حسنی؛ محمدرضا رضازاده؛ افسانه قنبری پناه؛ عباس خوش خبر


اثربخشی طرحواره درمانی بر ارزش‌های ازدواج و رغبت به ازدواج در دختران مجرد شهر تهران

دوره 13، شماره 2، تیر 1398، صفحه 45-55

مریم عباسی؛ مریم رمزی فرد؛ اکرم لطفی سرجینی؛ مهدی قزلسفلو


اثربخشی طرحواره درمانی بر بهبود کمبود میل جنسی زنان متأهل شهر سیرجان

دوره 11، شماره 3 و 4، مهر 1396، صفحه 38-46

علی افضلی گروه؛ مطهره نصرت آبادی؛ مهدی قاسم زاده؛ عسگر چوبداری