کلیدواژه‌ها = بهوشیاری
پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس ارزش خود، شفقت به خود و بهوشیاری در شرایط قرنطینه همگانی کرونا

دوره 17، شماره 3، دی 1402، صفحه 70-80

سعیده یگانه؛ علیرضا جعفری؛ محمد قمری؛ فاطمه علیجانی


مقایسه ابعاد ناگویی هیجانی با هوش هیجانی، علائم روانشناختی و بهوشیاری در بیماران هیپرتانسیون اساسی و افراد سالم شهر کرمانشاه در سال 1395

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 57-68

عزت دیره؛ زهره غفاری جاهد؛ مهران فرهادی؛ محی‌الدین محمدخانی؛ عیسی صفری؛ ندا باقری مهیاری


شاخص‌های بهوشیاری زمینه‌ای بر مبنای ناگویی خلقی و ابعاد مثبت- منفی کمال‌گرایی در دانشجویان

دوره 12، شماره 2، تیر 1397، صفحه 69-78

رسول حشمتی؛ علی شیخ الاسلامی؛ سعیده جباری؛ مهری مولایی