کلیدواژه‌ها = استرس ادراک شده
نقش استرس ادراک شده و سبک‌‌های مقابله در اختلالات خوردن دانش‌آموزان دبیرستانی شهر رشت در سال 1392

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 28-38

فرهاد اصغری؛ رضا قاسمی جوبنه؛ نجف یوسفی؛ سجاد سعادت؛ فاطمه رفیعی گزنی