نویسنده = محمد قمری
پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس ارزش خود، شفقت به خود و بهوشیاری در شرایط قرنطینه همگانی کرونا

دوره 17، شماره 3، دی 1402، صفحه 70-80

سعیده یگانه؛ علیرضا جعفری؛ محمد قمری؛ فاطمه علیجانی


مقایسه اثربخشی روان‌نمایشگری و تحلیل رفتار متقابل بر خشم نوجوانان پسر

دوره 16، شماره 3، مهر 1401، صفحه 59-69

علی اکبر زارع؛ محمد قمری؛ قربان فتحی اقدم؛ مجتبی امیری مجد