کلیدواژه‌ها = تاب‌آوری
پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس ارزش خود، شفقت به خود و بهوشیاری در شرایط قرنطینه همگانی کرونا

دوره 17، شماره 3، دی 1402، صفحه 70-80

سعیده یگانه؛ علیرضا جعفری؛ محمد قمری؛ فاطمه علیجانی


تأثیر طرحواره درمانی بر رضایت جنسی، تنظیم هیجانی و تاب‌آوری در پرستاران با دلزدگی زناشویی

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 71-81

فریبا حسنی؛ محمدرضا رضازاده؛ افسانه قنبری پناه؛ عباس خوش خبر


رابطه بین سخت‌رویی و تاب‌آوری با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان، سال 1394

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 24-32

مسلم اصلی آزاد؛ راشین رجایی؛ طاهره فرهادی؛ آفرین آقاسی؛ لاله شهیدی