کلیدواژه‌ها = سلامت روان
همبستگی بین منزلت درک شده و عزت نفس سالمندان شهرستان سیرجان، سال 1397

دوره 13، شماره 3، مهر 1398، صفحه 73-80

سید حبیب ا... حسینی؛ راضیه زینلی؛ مجید کاظمی؛ شمس الدین نامجو


اثربخشی طرحواره درمانی بر اضطراب و افسردگی زنان مراجعه‌کننده به متخصص توانبخشی در سال 1394

دوره 10، شماره 3، مهر 1395، صفحه 62-70

نرگس زمانی؛ محمدرضا خدابخش؛ سعید زمانی؛ فریبا کیانی؛ حامد خستو هشجین


نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزند‌پروری در سلامت روان دانش‌آموزان متوسطه شهرستان بوکان در سال 1392

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 20-29

سلیمان احمدبوکانی؛ محمد رضا خدابخش؛ احمد اعتمادی؛ فریبا کیانی


اثر بخشی ورزش طراحی شده بر سلامت روان دختران نوجوان

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

محمد ناظر؛ صدیقه حسنی؛ غلامرضا ساردوئی؛ احمدرضا صیادی اناری