کلیدواژه‌ها = درد
تأثیر مصرف دانه کنجد (sesamum indicum) بر دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-9

فهیمه محمدیان شهربابکی؛ آتنا سادات قریشی؛ محمود شیخ فتح‌الهی؛ آزیتا منشوری؛ محمدرضا حاجی‌زاده؛ علیرضا خوشدل؛ گلاره شهریاری؛ مهدی محمودی


مقایسه تأثیر کرم املا و کمپرس سرد بر شدت درد ناشی از تزریق انوکساپارین

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 39-46

فرحناز فرنیا؛ سمیه ضیغمیان؛ خدیجه دهقانی؛ حسن لطفی