دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، دی 1385 (2) 
اثر ضد باکتریایی عصاره آبی سیر بر برخی از باکتری های مولد عفونت های پوستی انسان در محیط آزمایشگاه

صفحه 22-29

شکرا... آثار؛ مهدی محمودی؛ محمد رضا حاجی زاده؛ جمیله طاهرنژاد؛ غلامرضا اسدی کرم؛ محمد مرادی؛ محمد رضا میرزایی


شیوع افسردگی پس از زایمان در شهرستان رفسنجان در سال 1381

صفحه 30-35

طیبه نگاهبان بنابی؛ احمدرضا صیادی؛ علی انصاری جابری؛ مهرداد کلاته جاری


میزان آگاهی و نگرش دانش آموزان دبیرستانی شهر رفسنجان در رابطه با راه های انتقال و پیشگیری از ایدز

صفحه 36-44

محبوبه هلاکوئی؛ صغری علی دلاکی؛ حمید بخشی؛ مریم عابدینی؛ مریم هادوی؛ زهرا فاتحی