کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
نقش معنویت و حمایت اجتماعی در نشانه‌های اضطراب، افسردگی و استرس زنان باردار

دوره 10، شماره 2، تیر 1395، صفحه 72-82

الهه بداقی؛ فرشید علی‌پور؛ مظاهر بداقی؛ ربابه نوری؛ نوشین پیمان؛ صابر سعیدپور


نقش حمایت اجتماعی در جهت‌گیری و امید به زندگی افراد سالم و بیماران مبتلا به HIV

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-8

محمود شیرازی؛ نورعلی اصغری؛ عباس گنجعلی؛ محمدعلی فردین


بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چند زا در ماه اول و دوم پس از زایمان

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-9

سکینه نظری؛ پروین سالاری؛ سید رضا مظلوم؛ بهروز مهرام