کلیدواژه‌ها = درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و واقعیت‌درمانی بر پرخاشگری در نوجوانان دختر

دوره 16، شماره 2، تیر 1401، صفحه 48-58

فتانه اسپهبدی؛ بهرام میرزائیان؛ قدرت الله عباسی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار اضطرابی و ترس از ارزیابی منفی زنان افسرده

دوره 16، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 1-11

نجمه خالقی کیادهی؛ عبدالله مفاخری؛ محمد یمینی


اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت زندگی زنان نابارور

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 46-57

شیوا کوهی کمالی؛ حمید پورشریفی؛ شیدا سوداگر؛ حسن عشایری


مقایسه اثربخشی آموزش مهارت‌های مثبت اندیشی با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خود ناتوان‌سازی دانش آموزان دختر کمرو

دوره 15، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 61-71

فاطمه کریمی آذر؛ رعنا ساکن آذری؛ پرویز عبدالتاجدینی؛ معصومه آزموده


مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با معنادرمانی بر کیفیت زندگی و نشانگان افت روحیه زنان مبتلا به بیماری ایدز

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 9-19

مریم شریفیان قاضی جهانی؛ مرتضی اکبرپور؛ هادی اسمخانی اکبری نژاد