دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 39، فروردین 1398 
تأثیر 12 هفته تمرین پلایومتریک بر سطوح سرمی کراتینین و اسید اوریک مردان جوان بدنساز مصرف‌کننده پروتئین وی

صفحه 11-20

جلال پورجعفریان؛ لاله بهبودی تبریزی؛ یحیی محمدنژادپناه کندی؛ فرزانه صالحی کردآباد؛ یاسر کاظم‌زاده


ارزیابی وضعیت مشارکت و خودمختاری بیماران قلبی- عروقی با نتیجه آنژیوگرافی مثبت در شهر رفسنجان در سال 1396

صفحه 74-83

زهره موردویی؛ محمود شیخ فتح الهی؛ محسن رضائیان؛ محسن میرزایی؛ محمد صفریان؛ رضا وزیری نژاد