دوره و شماره: دوره 14، شماره 3 - شماره پیاپی 45، مهر 1399 
تأثیر آموزش خودمراقبتی بر احساس درماندگی آموخته‌شده در بیماران مبتلا به نارسایی قلبی

صفحه 47-54

زهرا احمدنیا؛ ارسلان سالاری؛ امیر سالاری؛ زهرا شمس؛ محمد ابراهیم غفاری؛ سیده شیوا مدلل کار؛ عبدالحسین امامی سیگارودی


اثربخشی آموزش شکوفایی بر اضطراب، استرس و افسردگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1398

صفحه 65-75

معصومه اصغری سلیمانی؛ ارسلان خان محمدی؛ علی اصغر عباسی اسفجیر؛ جمال صادقی