دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 55، اردیبهشت 1402 
روان‌سنجی ابزارترس از کووید19 در اوج شیوع دلتا ویروس

صفحه 13-20

اسماعیل حسین زاده؛ مهراندخت نکاوند؛ سید حمید شریف نیا؛ طیبه علی آبادی