تعداد مقالات: 328
226. ارتباط عوامل بازدارنده انجام فعالیت جسمانی با شاخص توده بدنی در سالمندان کاشان، سال1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 48-58

زهرا خلیلی؛ علی صدرالهی؛ معصومه حسینیان؛ نگین مسعودی


227. مقایسه‌ی الکتروآنسفالوگرافی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 48-57

تورج هاشمی؛ منصور بیرامی؛ علی اکبر طاهر اقدم؛ مجید محمود علیلو؛ بهزاد نیکزاد


230. بررسی اختلال در تصویر ذهنی از بدن در نقاشی آدمک بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی و افراد سالم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 49-55

فیروزه غضنفری؛ پروین آقا محمدحسنی؛ رضوان صدرمحمدی؛ ریحانه شیخان


233. مقایسه تاثیر درمان مواجهه و بازداری از پاسخ با درمان فراشناختی بر نشانگان اختلال وسواسی-اجباری

دوره 12، شماره 1، بهار 1397، صفحه 49-59

مطهره نصرت آبادی؛ علی افضلی گروه؛ مرتضی ذره پرور تالی


235. رابطه بین سلامت معنوی و خودکارآمدی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی روستایی ارومیه در سال 1394

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 52-61

مرادعلی زارعی‌پور؛ مهدی عبدالکریمی؛ محمد اسدپور؛ سعید دشتی؛ فاطمه عسکری


236. تأثیر مراقبه عشق‌ورزی-مهربانی بر کارکردهای اجرایی و بهزیستی روان‌شناختی سالمندان

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 52-63

امیر اعتمادی شمس آبادی؛ شهرام محمدخانی؛ علی‌رضا مرادی؛ مهدی اکبری


239. تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر راهبردهای تنظیم شناختی هیجان مادران باردار

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 56-64

زیبا پورصادق؛ معصومه آزموده


240. رفتار رانندگی در رانندگان خودرو سواری سطح شهر رفسنجان در سال 1382

دوره 1، شماره 1، پاییز 1385

غلامرضا رفیعی؛ محمد ناظر؛ احمدرضا صیادی


241. بررسی کاهش شنوایی و اختلالات ادیومتری در بیماران همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1387

دوره 2، شماره 3، بهار 1387، صفحه 39-44

محمد رضا مختاری؛ علی گلشیری؛ زهره صادقی؛ طیبه میمندی


242. میزان آگاهی و عملکرد پرسنل خدماتی بیمارستان های ایرانشهر در مورد بیماری هپاتیت ب درسال1389

دوره 4، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 43-50

ندا محمدی نیا؛ محمدعلی رضائی؛ حسن شریفی؛ سمیه سالاریان؛ صدیقه عباس زاده


243. زمینه های فرهنگی و اجتماعی حاملگی ناخواسته (مطالعه کیفی)

دوره 3، شماره 3، بهار 1388، صفحه 43-51

زهرا ثقفی؛ خدیجه برومندفر؛ مریم محسنی


244. عملکرد پرستاران شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج در رعایت اصول پیشگیری از بیماری های منتقله از راه خون و بررسی موانع اجرایی آن در سال 1386

دوره 3، شماره 1، پاییز 1387، صفحه 43-50

شهلا نجفی دولت آباد؛ نرگس کاظمی؛ مریم باقری؛ زینت محبی نوبندگانی؛ آسیه مبارکی


245. تحول نقش مادران: یک استرس مهم دوران پس از زایمان(پژوهش کیفی)

دوره 3، شماره 4، تابستان 1388، صفحه 44-52

مریم محسنی؛ زهرا ثقفی؛ شایسته اسماعیل زاده


248. ارتباط بین مؤلفه های هوش هیجانی و رضایتمندی زناشویی در اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1390

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 46-57

پروین آقامحمدحسنی؛ محمدرضا مختاری؛ احمدرضا صیادی؛ محمد ناظر؛ محمد نیرومند


250. فراوانی زوجین و متولدین تالاسمیک مراجعه کننده به مراکز مشاوره قبل از ازدواج رفسنجان در سال های 80-1377

دوره 1، شماره 3، بهار 1386، صفحه 46-52

محبوبه هلاکوئی؛ صغری علی دلاکی؛ مصدقه شفیعی؛ مریم هادوی