دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 28، تیر 1395 (28) 
مقایسه اثربخشی الگوهای درمان فراشناختی و مثبت‌گرا بر شاخص ولع مصرف در مردان معتاد به داروهای محرک

صفحه 42-51

بیژن پیرنیا؛ ستاره منصور؛ زهرا حاج صادقی؛ سهیلا رحمانی؛ علی‌رضا پیرخائفی؛ علی‌اکبر سلیمانی


نقش معنویت و حمایت اجتماعی در نشانه‌های اضطراب، افسردگی و استرس زنان باردار

صفحه 72-82

الهه بداقی؛ فرشید علی‌پور؛ مظاهر بداقی؛ ربابه نوری؛ نوشین پیمان؛ صابر سعیدپور