دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 36، تیر 1397، صفحه 1-78 
پیش‌بینی افسردگی بر اساس هوش معنوی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه ایلام در سال 1395

صفحه 38-46

سید علی مرعشی؛ فاطمه میرزایی؛ فاطمه ویسی؛ طاهره محرابیان؛ محمد بساک