تعداد مقالات: 322
101. فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 20-28

داود بلارک؛ محمد جعفری مدرک؛ حسین انصاری


102. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری ترمینال غرب تهران در سال 1393

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-27

توحید بابازاده؛ محمد حسین تقدیسی؛ یوسف شری زاده؛ حسن محمودی؛ الهه عزتی؛ حامد رضاخانی مقدم؛ مرتضی بنای جدی


103. مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 20-28

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ سونیا البرت


104. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش شدت نشانگان اختلال وسواس موکنی و افسردگی: پژوهش مورد منفرد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 18-28

بهروز بهروز؛ نسرین حیدری زاده؛ ستاره جلالیان؛ فاطمه بوالی


105. تأثیرفعالیت‌های آمادگی جسمانی بر ارتقاء سلامت عمومی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرخرم‌آباد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-27

رحیم میرنصوری؛ طیبه طاهرپوری؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی


106. وضعیت اپیدمیولوژیک هپاتیت‌های ویرال در بیماران مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی استان قم در سال‌های 1388 تا 1392

دوره 10، شماره 1، بهار 1395، صفحه 19-28

محمود ناطقی رستمی؛ مینو تسبیحی؛ پروانه قربانیان؛ زینب نجفی؛ زهرا موسوی میاندشتی


107. رابطه بین سخت‌رویی و تاب‌آوری با ابعاد فرسودگی شغلی مراقبین معلولین جسمی، ذهنی و چندگانه سازمان بهزیستی شهر اصفهان، سال 1394

دوره 10، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 24-32

مسلم اصلی آزاد؛ راشین رجایی؛ طاهره فرهادی؛ آفرین آقاسی؛ لاله شهیدی


108. تأثیر آموزش گروهی مهارت‌های زندگی بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی پرستاران

دوره 10، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 19-27

حسین چنارانی؛ مریم خمری؛ ناصر شیرکوند؛ جمال عاشوری


109. مقایسه آمادگی حرکتی در دختران نوجوان با وزن طبیعی و نابهنجار شهر کاشان در سال 1394

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 19-28

فرناز ترابی؛ فهیمه عمارتی؛ محمدرضا اسد؛ اعظم رمضان خانی


110. بررسی شیوع زایمان طبیعی و عوامل مؤثر بر انتخاب آن در زنان باردار شهر بوشهر، سال 1394

دوره 11، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-29

فاطمه نجفی شرج آباد؛ پریسا کشاورز؛ زهره مرادیان


111. تأثیر تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل ایستا و پویا در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 20-28

مریم اسلام دوست؛ محمود شیخ؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی


112. اثربخشی آموزش جنسی بر بخشش رنجش خاص زناشویی و پایداری ازدواج زنان متأهل شهر آبادان

دوره 11، شماره 3 و 4، پاییز و زمستان 1396، صفحه 20-29

مریم آذرکیش؛ فرح نادری؛ پرویز عسکری؛ علیرضا حیدرئی


114. تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر محتوی و فعالیت آنزیم تلومراز بافت قلب در موش‌های صحرایی سالمند

دوره 12، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 22-29

یوسف عبداله پور؛ محمدرضا ذوالفقاری؛ فیروز قادری پاکدل


115. ارتباط بین پرفشاری خون و عوامل خطر مرتبط با آن در افراد بالای 30 سال شهر اصفهان در سال 1394

دوره 12، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 20-27

ماهرخ کشوری؛ فریبا طالقانی؛ محسن شهریاری؛ زهرا باقرصاد


118. اثربخشی درمان شناختی- رفتاری بر خودکارآمدی درد و ترس از پیشرفت بیماری میگرن در پرستاران زن شهر تبریز در سال 1398

دوره 13، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 23-32

هانیه خرازی نوتاش؛ علی خادمی؛ جلیل بابا پور خیرالدین؛ مرضیه علی وندی وفا


119. تعیین اثربخشی واقعیت درمانی بر صمیمیت، سازگاری و ابراز وجود زنان متأهل

دوره 13، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 20-31

مهرداد ساسانی؛ قربان فتحی اقدم؛ جعفر پویامنش؛ مجتبی امیری مجد


120. نگرش اساتید مشاور نسبت به مشاوره، وظایف مشاور و راهنمای تحصیلی در دانشگاه 1388- علوم پزشکی رفسنجان 1389

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 25-30

پروین جعفرپور؛ فاطمه محسنی مقدم؛ پروین آقامحمدحسنی؛ احمدرضا صیادی


122. نیازهای آموزشی ماماهای شاغل در شهرستان رفسنجان در زمینه مراقبت‌های قبل، حین و پس از زایمان در سال 1389

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 25-31

سیده مریم لطفی پور رفسنجانی؛ شهناز ترک زهرانی؛ محبوبه احمدی؛ حمید علوی مجد


124. تغییرات فلور نرمال ناحیه حلق قبل و بعد از برداشتن لوزهها در کودکان مراجعه کننده به بیمارستان مرادی رفسنجان در سال 1387

دوره 4، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 20-25

مهدی لبیبی؛ فاطمه لری گوئینی؛ علی گلشیری؛ محمدرضا مختاری؛ زیبا شعبانی