کلیدواژه‌ها = سلامت عمومی
تأثیر فعالیت ‌ورزشی فریزبی بر خودکارآمدی، عقاید وسوسه‌انگیز و سلامت ‌عمومی در معتادان مرد تحت درمان

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 20-29

زینب شناسا؛ محمد امین صفری؛ علیرضا جوهری؛ صفیه زینلی؛ عبدالصالح زر


تأثیرفعالیت‌های آمادگی جسمانی بر ارتقاء سلامت عمومی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرخرم‌آباد

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 18-27

رحیم میرنصوری؛ طیبه طاهرپوری؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی


مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت

دوره 9، شماره 2، تیر 1394، صفحه 20-28

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ سونیا البرت