دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 18، دی 1392 (18) 
تعیین فراوانی عوامل میکروبی و الگوی مقاومتی آنتی‌بیوتیک در افراد دچار اوتیت حاد خارجی در شهر رفسنجان در سال 1390

صفحه 10-17

علی گلشیری؛ محمدرضا مختاری؛ رضا بهرام آبادی؛ زیبا شعبانی؛ احمدرضا صیادی؛ آرمین عباسی


وضعیت عملکرد کارکنان سلامت در آموزش مددجویان و مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

صفحه 18-26

مسعود زارع؛ تکتم کیانیان؛ اسحق ایلدرآبادی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمید رضا بهنام وشایی؛ سامان صابر


بررسی اثر عصاره هیدرو الکلی قسمت‌های هوایی گیاه اسکروفولاریا استریاتا بر بیان ژن آنزیم گلوکوکیناز در موش‌های دیابتی نوع 1

صفحه 45-52

فهمیده بگرضایی؛ مهدی محمودی؛ محسن رضائیان؛ محمدرضا میرزایی؛ محمود نظری؛ حسین خرمدل؛ محمدرضا حاجی زاده؛ فهیمه محمدیان


بررسی رابطه ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی با نتایج تست ورزش در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهر ارومیه، 1388

صفحه 54-61

نادر آقاخانی؛ سیدحمید شریف نیا؛ غلامحسین شم آبادی؛ بهزاد تقی پور؛ علیرضا نیکونژاد*