تعداد مقالات: 328
77. تدابیر مدارس شهر رفسنجان برای مقابله با خطر بروز حوادث و بلایا در سال 1392

دوره 10، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 12-18

فاطمه عبدلی؛ تابنده صادقی؛ محمد اسدپور؛ شایسته اسماعیل زاده


83. عوامل ترغیب کننده شرکت در نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1389

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 15-23

علی انصاری؛ رضا وزیری نژاد؛ غلامرضا رفیعی؛ شمس الدین دیانی؛ طیبه نگاهبان


87. میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 15-21

محمد ا... توکلی؛ غلامرضا رفیعی؛ جمیله مشایخی مزار


88. سندرم فرسودگی شغلی در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر خوی در سال 1391

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-24

زینب حبیب پور؛ معصومه اکبربیگلو؛ شهریار سخایی؛ لیلا مختاری


89. همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 17-24

فاطمه صفرعلیزاده؛ حمیده پرتواعظم؛ زینب حبیب پور


92. عوامل تنش‌زای شغلی در کارکنان پرستاری و مامایی شهر رفسنجان در سال 1388

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 18-24

غلامرضا رفیعی؛ حسین اسماعیلی؛ حسن خدادادی؛ احمدرضا صیادی


95. وضعیت عملکرد کارکنان سلامت در آموزش مددجویان و مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 18-26

مسعود زارع؛ تکتم کیانیان؛ اسحق ایلدرآبادی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمید رضا بهنام وشایی؛ سامان صابر


96. نگرش پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان نسبت به جو ایمنی محیط کار در سال 1393

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 18-27

ولی سرسنگی؛ علی اصغر خواجه وندی؛ اسماعیل زارعی؛ احسان ابویی مهریزی؛ میثم سلیم آبادی؛ فاطمه هنرجو


97. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش شدت نشانگان اختلال وسواس موکنی و افسردگی: پژوهش مورد منفرد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 18-28

بهروز بهروز؛ نسرین حیدری زاده؛ ستاره جلالیان؛ فاطمه بوالی


98. تأثیرفعالیت‌های آمادگی جسمانی بر ارتقاء سلامت عمومی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرخرم‌آباد

دوره 9، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 18-27

رحیم میرنصوری؛ طیبه طاهرپوری؛ مجید محمدی؛ گیتی احمدی


99. بررسی تأثیر کورکومین (زردچوبه) بر بیان ژن‌های OCT4،Nano و Nucleostemin در رده سلول سرطانی AGS (آدنوکارسینومای معده)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-27

محمدرضا میرزایی؛ مهدی محمودی؛ محمدرضا حاجی زاده؛ فهمیده بگرضایی؛ وجیهه اکبرپور؛ رضا بهرام آبادی


100. تطبیق ویژگی‌های شخصیتی و سلامت ذهن در بیماران قلبی و سرطانی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و رفسنجان در سال 1391

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26

سیمین غلامرضایی؛ رضوان صدرمحمدی؛ مسعود فضیلت پور؛ طاهره ا حمدزاده