تعداد مقالات: 309
77. سندرم فرسودگی شغلی در زنان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهر خوی در سال 1391

دوره 6، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 17-24

زینب حبیب پور؛ معصومه اکبربیگلو؛ شهریار سخایی؛ لیلا مختاری


78. عوامل ترغیب کننده شرکت در نماز جماعت از دیدگاه دانشجویان و کارکنان دانشکده پرستاری، مامایی و پیراپزشکی در سال 1389

دوره 6، شماره 1، بهار 1391، صفحه 15-23

علی انصاری؛ رضا وزیری نژاد؛ غلامرضا رفیعی؛ شمس الدین دیانی؛ طیبه نگاهبان


79. همبستگی افسردگی و شاخص توده بدنی در نوجوانان دختر شهر خوی در سال 1388

دوره 5، شماره 1، پاییز 1389، صفحه 17-24

فاطمه صفرعلیزاده؛ حمیده پرتواعظم؛ زینب حبیب پور


80. عوامل تنش‌زای شغلی در کارکنان پرستاری و مامایی شهر رفسنجان در سال 1388

دوره 4، شماره 3، بهار 1389، صفحه 18-24

غلامرضا رفیعی؛ حسین اسماعیلی؛ حسن خدادادی؛ احمدرضا صیادی


89. میزان رعایت اصول پیشگیری از حوادث در منازل شهرستان رفسنجان در سال 1380

دوره 1، شماره 2، زمستان 1385، صفحه 15-21

محمد ا... توکلی؛ غلامرضا رفیعی؛ جمیله مشایخی مزار


90. اثرات مثبت زیست شناختی اشعه ایکس در محدوده پرتوشناسی تشخیصی بر روی رشد گیاه phaseolus vulgaris

دوره 1، شماره 1، پاییز 1385

سیدمحمدجواد مرتضوی؛ لطف علی مهدی پور؛ ساره تانوردی؛ سیما محمدی؛ سمیه کاظم پور؛ سمیه فاتحی؛ بدرالسادات به نژاد؛ حسین مزدارابی


92. نقش پیش‌بینی کننده جهت‌گیری مذهبی و سبک‌های فرزند‌پروری در سلامت روان دانش‌آموزان متوسطه شهرستان بوکان در سال 1392

دوره 7، شماره 2، بهار 1392، صفحه 20-29

سلیمان احمدبوکانی؛ محمد رضا خدابخش؛ احمد اعتمادی؛ فریبا کیانی


93. وضعیت عملکرد کارکنان سلامت در آموزش مددجویان و مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد در سال 1392

دوره 7، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 18-26

مسعود زارع؛ تکتم کیانیان؛ اسحق ایلدرآبادی؛ حسین کریمی مونقی؛ حمید رضا بهنام وشایی؛ سامان صابر


94. نگرش پرستاران بیمارستان‌های آموزشی شهرستان کاشان نسبت به جو ایمنی محیط کار در سال 1393

دوره 8، شماره 1، بهار 1393، صفحه 18-27

ولی سرسنگی؛ علی اصغر خواجه وندی؛ اسماعیل زارعی؛ احسان ابویی مهریزی؛ میثم سلیم آبادی؛ فاطمه هنرجو


95. بررسی تأثیر کورکومین (زردچوبه) بر بیان ژن‌های OCT4،Nano و Nucleostemin در رده سلول سرطانی AGS (آدنوکارسینومای معده)

دوره 8، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 19-27

محمدرضا میرزایی؛ مهدی محمودی؛ محمدرضا حاجی زاده؛ فهمیده بگرضایی؛ وجیهه اکبرپور؛ رضا بهرام آبادی


96. تطبیق ویژگی‌های شخصیتی و سلامت ذهن در بیماران قلبی و سرطانی مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر کرمان و رفسنجان در سال 1391

دوره 8، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 19-26

سیمین غلامرضایی؛ رضوان صدرمحمدی؛ مسعود فضیلت پور؛ طاهره ا حمدزاده


97. فراوانی آلودگی انگلی روده‌ای در متصدیان تهیه مواد غذایی شهر قم، سال 1393

دوره 8، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 20-28

داود بلارک؛ محمد جعفری مدرک؛ حسین انصاری


98. کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در رانندگان اتوبوس‌های بین‌شهری ترمینال غرب تهران در سال 1393

دوره 9، شماره 1، بهار 1394، صفحه 19-27

توحید بابازاده؛ محمد حسین تقدیسی؛ یوسف شری زاده؛ حسن محمودی؛ الهه عزتی؛ حامد رضاخانی مقدم؛ مرتضی بنای جدی


99. مقایسه پذیرش اجتماعی و سلامت عمومی در دانشجویان با و بدون اعتیاد به اینترنت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 20-28

منصور بیرامی؛ یزدان موحدی؛ هانیه خرازی نوتاش؛ سونیا البرت


100. اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر کاهش شدت نشانگان اختلال وسواس موکنی و افسردگی: پژوهش مورد منفرد

دوره 9، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 18-28

بهروز بهروز؛ نسرین حیدری زاده؛ ستاره جلالیان؛ فاطمه بوالی