دوره و شماره: دوره 8، شماره 4 - شماره پیاپی 22، دی 1393 (22) 
تأثیر مصرف دانه کنجد (sesamum indicum) بر دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

صفحه 1-9

فهیمه محمدیان شهربابکی؛ آتنا سادات قریشی؛ محمود شیخ فتح‌الهی؛ آزیتا منشوری؛ محمدرضا حاجی‌زاده؛ علیرضا خوشدل؛ گلاره شهریاری؛ مهدی محمودی


تأثیر آموزش خود نظارتی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان نارساخوان

صفحه 29-37

زاهد کنعانی؛ نرگس ادیب سرشکی؛ حجت‌اله حقگو؛ پوریا رضاسلطانی


بررسی عزت‌نفس و عوامل مؤثر بر آن در دانشجویان دانشکده‌های بهداشت و پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1392

صفحه 38-47

سکینه گرایلو؛ خاطره سعیدی نیا؛ عبدالرحمان چرکزی؛ نویسا سادات سیدقاسمی؛ محمدرضا قنبری؛ مرضیه لطیفی