اثر بخشی ورزش طراحی شده بر سلامت روان دختران نوجوان

دوره 6، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-8

محمد ناظر؛ صدیقه حسنی؛ غلامرضا ساردوئی؛ احمدرضا صیادی اناری


اجرای آزمون بالینی ساختارمند عینی (OSCE) در دانشجویان پرستاری رفسنجان قبل از ورود به کارآموزی در عرصه سال 1389: فرآیندی جهت ارتقای کیفیت

دوره 6، شماره 1، فروردین 1391، صفحه 1-8

تابنده صادقی؛ علی راوری؛ مریم شهابی ن‍ژاد؛ محبوبه هلاکوئی؛ مصدقه شفیعی؛ حسن خدادادی


رفتارهای مخاطره آمیز در دانش آموزان پسر مقطع اول دبیرستان از نظر معلمین آن‌ها

دوره 4، شماره 3، فروردین 1389، صفحه 1-9

مجید بدریان؛ مهسا شکور؛ ماهرخ کشوری؛ حمید بدریان


رضایت گیرندگان خدمت از مراکز بهداشتی درمانی مجری طرح پزشک خانواده در دانشگاه های علوم پزشکی استان های شمالی ایران1387

دوره 3، شماره 4، تیر 1388، صفحه 1-10

سید داود نصرا...پور شیروانی؛ حسن اشرفیان؛ محمداسماعیل مطلق؛ محمدجواد کبیر؛ سوگند تورانی؛ علی شبستانی منفرد؛ آذین نحوی جوی


گزارشات آسیب شناسی توده های پستانی در شهرستان رفسنجان و عوامل مرتبط با آن از سال 1384 تا 1386

دوره 3، شماره 3، فروردین 1388، صفحه 1-6

مصدقه شفیعی؛ محبوبه هلاکوئی؛ محمود اسماعیل زاده؛ حمید بخشی؛ صدیقه اسماعیلی


فراوانی باکتری های جدا شده در کودکان مبتلا به اسهال مراجعه کننده به بیمارستان شیخ مشهد(1384)

دوره 1، شماره 3، فروردین 1386، صفحه 1-7

معصومه ملک جعفریان؛ کیارش قزوینی؛ یاسمین شریعت یزدی؛ لیلا بابایی نیک؛ سعیده خیاط زاده؛ سمیه یزدی زاده؛ سیمین هیرادفر


تامین منابع، تجهیزات و الزامات اجرای طرح پزشک خانواده و بیمه روستایی در استان‌های شمالی ایران: از تئوری تا عمل

دوره 7، شماره 2، تیر 1392، صفحه 1-11

سید داود نصرا...پور شیروانی؛ ابراهیم میکانیکی؛ حسن اشرفیان امیری؛ محمدجواد کبیر؛ ناهید جعفری؛ قاسم اویس؛ حسین رحیمی کلامرودی؛ محمد نعیمی طبیعی


بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی پس از زایمان در مادران چند زا در ماه اول و دوم پس از زایمان

دوره 8، شماره 2، تیر 1393، صفحه 1-9

سکینه نظری؛ پروین سالاری؛ سید رضا مظلوم؛ بهروز مهرام


نقش‌های مدیریتی مدیران ارشد دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران از ریاست تا رهبری: دیدگاه مدیران میانی و کارشناسان

دوره 8، شماره 3، مهر 1393، صفحه 1-9

سید داود نصرالله پور شیروانی؛ محمد اسماعیل مطلق؛ محمد شریعتی؛ پری جاجی سیدعزیزی؛ آذین نحوی جو


تأثیر مصرف دانه کنجد (sesamum indicum) بر دیسمنوره اولیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دوره 8، شماره 4، دی 1393، صفحه 1-9

فهیمه محمدیان شهربابکی؛ آتنا سادات قریشی؛ محمود شیخ فتح‌الهی؛ آزیتا منشوری؛ محمدرضا حاجی‌زاده؛ علیرضا خوشدل؛ گلاره شهریاری؛ مهدی محمودی


رابطه بین سطح تحصیلات و اشتغال مادر با خودکارآمدی دانش‌آموزان پایه ششم مدارس شهر تهران در سال 1393

دوره 9، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-9

عبدالباسط محمودپور؛ مریم ولدخانی؛ نسرین اوضاعی؛ محمدحسن آسایش


نقش حمایت اجتماعی در جهت‌گیری و امید به زندگی افراد سالم و بیماران مبتلا به HIV

دوره 9، شماره 4، دی 1394، صفحه 1-8

محمود شیرازی؛ نورعلی اصغری؛ عباس گنجعلی؛ محمدعلی فردین